Pengurusan Pementasan Teater Komersil Mak Yong di Kelantan, 1950an dan 1960an

Main Article Content

A.S Hardy Shafii

Abstract

Mak Yong pada amnya ialah sebuab teater tradisional Melayu yang mengandungi aspck-aspek ritual, cerita, tarian, lakonan yang distailisasikan dan penuh improvisasi, muzik instrumental, lagu serta dialog. Sehiogga kini, tiada jawapan yang tepat Lentang asal usul atau sejarah bermulanya teater Mak Yong ini. Terdapat pelbagai teori tentang munculnya persembahan Mak Yong. Antaranya, Mak Yong dikatakan telah dicipta sebelum ketibaan agama Islam lagi. Perkataan "Mak Yong" itu sendiri dikatakan berasal daripada nama "Mak Hyang", yang bermaksud semangat ibu padi yang dipuja oleh segolongan masyarakat Melayu tradisional pada zaman tersebut (Ghulam Sarwar-Yousof 1994: 161).

Article Details

How to Cite
Pengurusan Pementasan Teater Komersil Mak Yong di Kelantan, 1950an dan 1960an. (2004). Wacana Seni Journal of Arts Discourse, 3, 31–60. https://ejournal.usm.my/wacanaseni/article/view/ws-vol3-2004-3
Section
Original Articles